• info@rimazorg.nl
 • 026 - 8200260
 • 026 - 8200260
 

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening

Met ambulante begeleiding worden mensen ondersteund in het dagelijks leven. Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zo veel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen blijven maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie.

Bij de start van de ambulante begeleiding wordt er dan ook samen gekeken naar wat de hulpvraag is en wat er nodig is aan ondersteuning. Dit is in overleg met het wijkteam.

Kennismaken vinden we belangrijk

Omdat we u pas écht van dienst kunnen zijn als we ons inleven in uw situatie, gaan we allereerst met u om tafel voor een nadere kennismaking. Geef daarbij vooral aan wat uw wensen zijn en wat u van ons verwacht, dan vertellen wij u graag waar we mogelijkheden zien voor ambulante begeleiding. Samen komen we tot de beste oplossing.

Waar kan de ambulant begeleider van RimaZorg u bij ondersteunen.

 • Administratieve ondersteuning (aanleren van)
 • Contact onderhouden en omgaan met andere instanties
 • Activeren / aanleren en / of behouden van een dagritme
 • Het aanbrengen van structuur
 • Oefenen en inslijpen / toepassen van praktische vaardigheden
 • Het voeren van de regie over het eigen leven
 • Het verbeteren van de sociale en emotionele vaardigheden
 • Het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken
 • Het zoeken naar een zinvolle dagbesteding
 • Ondersteuning / aanleren huishoudelijke taken
 • Ondersteuning gezondheid / persoonlijke verzorging
 • Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Inzicht bieden bij het ontdekken van vaardigheden of juist het ontwikkelen van vaardigheden.
 • Hulp bij het herstellen van relaties / contacten
 • Ondersteuning bij of / tot het overbruggen naar een behandeltraject.
 • Ondersteunen en/of het methodisch trainen van vaardigheden volgend op behandeling.
 • Ondersteuning Mantelzorg
 • Ondersteuning tijdens herstel van een verslaving.

Aanmelden bij RimaZorg

Woont u zelfstandig maar loopt u soms tegen problemen aan? Heeft u behoefte aan ambulante ondersteuning? RimaZorg kan u het antwoord bieden. Samen gaan wij werken aan het vergroten van uw zelfredzaamheid. RimaZorg heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met zeer uiteenlopende hulpvragen.

Aanmelden bij RimaZorg