• info@rimazorg.nl
  • 026 - 8200260
  • 026 - 8200260
 

Financiering

Indicatie Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De ondersteuning die onze cliënten nodig hebben, is geregeld in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het coördineren van deze zorg. Een WMO-indicatie moet worden aangevraagd bij het wijkteam in de gemeente waarin u woonachtig bent. De gemeente onderzoekt welke ondersteuning u nodig heeft.

 

Indicatie Wet langdurige zorg (WLZ)

Er is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om voor WLZ-zorg in aanmerking te komen. Begeleiding vanuit de WLZ kan worden ingekocht op basis van PGB.

RimaZorg is een gecontracteerd zorgaanbieder die voor 11 gemeenten in de regio centraal Gelderland werkt. Wij bieden begeleiding in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning WMO en WLZ. (WLZ voor nu nog, alleen op basis van PGB.)

Aanmelden bij RimaZorg

Woont u zelfstandig maar loopt u soms tegen problemen aan? Heeft u behoefte aan ambulante ondersteuning? RimaZorg kan u het antwoord bieden. Samen gaan wij werken aan het vergroten van uw zelfredzaamheid. RimaZorg heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met zeer uiteenlopende hulpvragen.

Aanmelden bij RimaZorg